Ο δικτυακός μας τόπος ενδέχεται να καταχωρήσει πληροφορίες στον υπολογιστή σας που να μας επιτρέπουν να σας αναγνωρίζουμε σε επόμενη επίσκεψη χωρίς να απαιτηθούν στοιχεία πρόσβασης

Καίει το Πόρισμα της Ορκωτού τον Δήμο Παλλήνης. Του Γιάννη Χαλκίδη.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αρθρογραφία
1 Ιουνίου 2018 12:37 | 289 Προβολές

Καίει το Πόρισμα της Ορκωτού τον Δήμο Παλλήνης. Του Γιάννη Χαλκίδη.

Η  Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου της Ορκωτού Λογιστή για τη διαχείριση της περιόδου 01/01/2012 έως 31/12/2012, αναδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα διαχείρισης και διοίκησης του Δήμου.

Συγκεκριμένα η εντολή ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012 εδόθη με την  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 063/2013 στις 5/3/2013.

Η Έκθεση Ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων που χορήγησε η Ορκωτός Ελεγκτής σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.3146/2003 ήρθε στο Δημ. Συμβούλιο με καθυστέρηση 5 ετών, στις 23/4/18.

Οι λόγοι είναι γνωστοί. Δεν συμφωνούσε πουθενά.

Τέσσερα σοβαρά αίτια συνέτειναν σε αυτή την «παράτυπη» καθυστέρηση.

Πρώτο: Η μη αποτύπωση της απογραφής σύμφωνα με την  Υ. Α. με Α.Π.74445/27-10-2010. Καθορισμός της διαδικασίας του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων των Δήμων, που συνιστώνται κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ 874).

Δεύτερο: Οι ευθύνες της Επιτροπής σύνταξης της Απογραφής, καθώς και ο πλημμελής τρόπος σύνταξης.

Τρίτο: Δεν υπήρξε ποτέ συμφωνία λογ/σμών  μεταξύ  γεν. λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης (εμπορικού). Ενέργειες απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Τέταρτο: Δεν υπήρχε κατάλληλη ενημέρωση στους υπηρεσιακούς παράγοντες, από τους προϊστάμενους, γνώστες του αντικειμένου για ανάλογο χειρισμό.

Η Επιπολαιότητα και η Ανευθυνότητα της Δημοτικής Αρχής συνεχίζεται έως σήμερα με Αποθετική ζημιά για τον Δήμο.

Η  δικαιολογία της κ. Ορκωτού με αλλαγές διαδρομών στις διατυπώσεις της, ότι δήθεν οι Ασυμφωνίες  των λογαριασμών πιθανόν να οφείλονται σε τακτοποιήσεις εγγραφών με αποφάσεις Δημ. Συμβουλίων που δεν πραγματοποιήθηκαν, δεν στέκει. Θα έπρεπε να αναφέρει τις αποφάσεις και το περιεχόμενο αυτών. Επίσης δεν στέκει η δικαιολογία ότι οι Δημ. Ενότητες τηρούσαν χειρόγραφο λογιστικό σύστημα, για τον λόγο ότι τηρείτο από αυτές διπλογραφικό σύστημα, λόγω της πολυπλοκότητας του αντικειμένου. Τέλος η κ. Ορκωτός αναφέρει ότι οι διαφορές λογ/σμών οφείλονται κυρίως στη πλημμελή εργασία και την μη επικοινωνία μεταξύ υπηρεσιών και προσώπων του Δήμου.

Προβλήματα που προέκυψαν και κατεγράφησαν  στην έκθεση της κ. Ορκωτού.

1.Λάθος αποτύπωσης  της πάγιας περιουσίας έργων του Δήμου.

2.Πλημμελής παρακολούθηση στη διαχείριση των παγίων από Επιτροπή Απογραφής.( Έγινε το 2016).

3. Μη καταγραφή εμπορευμάτων και υλικών σε κάθε χρήση.

4. Ασυμφωνία  των λογαριασμών Διαθεσίμων, μεταξύ Οικονομικής διαχείρισης και Γεν. Λογιστικής εξ αιτίας της μη επικοινωνίας των αρμοδίων προσώπων. 

5. Διαφορά στις υπηρεσίες από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 81.396.42 ευρώ που θα τακτοποιηθεί στο έτος 2017!!! Διατρέχουμε ήδη το 2018.

Τα συμπεράσματα δικά σας.

6. Πλήρης ανικανότητα είσπραξης απαιτήσεων από Ανταποδοτικές υπηρεσίες με αποτέλεσμα να πληρώνουν οι «λιγότερο έξυπνοι».

7. Απαιτήσεις του Δήμου από Δημότες για ανταποδοτικές υπηρεσίες 7.500.000 ευρώ, χωρίς ο Δήμος να οφείλει ούτε ένα ευρώ. (Αφορά  παράτυπη και καταχρηστική υπερφορολόγηση των Δημοτών).

8. Εκατοντάδες υδρομετρητές να καταγράφουν μηδενικές χρεώσεις, με αποτέλεσμα σοβαρότατη διαφυγή εσόδων από το δημοτικό ταμείο.

9. Δεν αποστέλλονται σημειώματα στο σύνολο καθυστερημένων λογ/σμών για γνωστούς λόγους. Όταν υποχρεώθηκαν  από τις καταγγελίες να το πράξουν, αναδείχθηκε το θέμα της υπεξαίρεσης του ταμείου που εξελισσόταν από το 2008 έως το 2013. Ο έλεγχος επί του συγκεκριμένου εντόπισε 385 εντάλματα εισπράξεως παραποιημένα σε άτακτο χρόνο.

Η ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ.

10.Παρεμβαίνουν σε τακτοποιήσεις εγγραφών παρελθουσών χρήσεων, αλλοιώνοντας κατά παράβαση του Νόμου, την Αρχή της Αυτοτέλειας των χρήσεων.

11.Δεν υπάρχει μητρώο επίδικων υποθέσεων.

 

Δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται!!!

Στις επανειλημμένες  συστάσεις και υποδείξεις  μας για λύσεις, ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ.

                                 

Συμπεράσματα:

Ο Απεμπολισμός της ευθύνης από τους πολιτικούς προϊστάμενους και η επίρριψη των ευθυνών τους στους υπαλλήλους, αποτελεί ανήθικη πολιτική στάση. Η κακοδιοίκηση και κακοδιαχείριση οφείλεται αυστηρά και μόνο  στη διοίκηση του Δήμου.

Τα προβλήματα στον Δήμο μας είναι πολλά περισσότερα και σοβαρότερα και πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα από ικανούς χειριστές διοίκησης με ήθος, ευπρέπεια και σεβασμό  προς τους Δημότες.

 

                                                                            Χαλκίδης Ιωάννης.

                                                             Δημ. Σύμβουλος Μείζονος Αντιπολίτευσης

                                                             του Δήμου Παλλήνης.

                                                             Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

                                                             Αντιπρόεδρος Επιτ. Φορολογικών Διαφορών.

                                                            Φοροτεχνικός Α’ Τάξης.Επιστροφή

Αφήστε το σχόλιό σας

Για να μπορείτε να βαθμολογήσετε ή να απαντήσετε σε σχόλια ή να διαγράψετε κάποιο σχόλιό σας: Εγγραφή
Όνομα: