Ο δικτυακός μας τόπος ενδέχεται να καταχωρήσει πληροφορίες στον υπολογιστή σας που να μας επιτρέπουν να σας αναγνωρίζουμε σε επόμενη επίσκεψη χωρίς να απαιτηθούν στοιχεία πρόσβασης

Επιστολή-καταγγελία στον Ζούτσο για την «πρόληψη του διαβήτη» στον Δήμο Παλλήνης 18/01/2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημέρωση/Ανακοινώσεις
18 Ιανουαρίου 2018 15:38 | 183 Προβολές

Επιστολή-καταγγελία στον Ζούτσο για την «πρόληψη του διαβήτη» στον Δήμο Παλλήνης 18/01/2018

Με επιστολή προς τον δήμαρχο κ. Ζούτσο και την Αντιδήμαρχο κ. Ζηνέλη, η Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών καταγγέλλει τον τρόπο και τις μεθόδους που έγιναν στην δωρεάν υπαίθρια εκτέλεση των εξετάσεων σακχάρου και χοληστερίνης αίματος, από τον Δήμο Παλλήνης.

Δείτε την επιστολή-καταγγελία:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙKH ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 (Μέγαρο Ερμής), ΑΘΗΝΑ 10678 τηλ.210 3304298, fax 3802219
e-mail: peebi123@gmail.com

Αθήνα 15 – 01 – 2018
Αριθ. Πρωτ. : 45
Προς: τον Δήμαρχο Παλλήνης κο Α, Ζούτσο

Κοινοποίηση: Αντιδήμαρχο Παλλήνης κα π. Ζινέλη
Δημοτικό Σύμβουλο κο Δ. Καρκούλια
ΙΣΑ : Πρόεδρο κο Πατούλη και ΔΣ

Θέμα: Η δράση του Δήμου Παλλήνης για την «πρόληψη του διαβήτη».

Κε Δήμαρχε
Τόσο από τον Δημοτικό Σύμβουλο Παλλήνης κο Καρκούλια όσο και από Δελτίο Τύπου του Δήμου σας, πληροφορηθήκαμε την δράση όπου σε συνεργασία με την ιδιωτική εταιρία Med Trust ΑΕ, παρείχατε στους δημότες Παλλήνης δωρεάν υπαίθρια εκτέλεση των εξετάσεων σακχάρου και χοληστερίνης αίματος, στην πλατεία του Αγίου Τρύφωνα επί τέσσερις συνεχείς ημέρες «και με ενθουσιώδη ανταπόκριση του κόσμου» κατά τον Δεκέμβριο 2017 και τον Ιανουάριο 2018.

Από μια πρώτη ανάγνωση η όλη δράση φαίνεται καλή και επωφελής για το κοινωνικό σύνολο.
Όμως κρύβονται παγίδες αθέατες και επικίνδυνες.
1) Η εκτέλεση και της πιο απλής, φαινομενικά, εξέτασης αίματος όπως πχ το σάκχαρο και η χοληστερίνη απαιτεί:
· Την αδειοδότηση ειδικού γιατρού Βιοπαθολόγου (με 6 έτη φοίτησης στην ιατρική και 5 έτη ειδικότητας) ο οποίος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την λήψη, την εκτέλεση, τον έλεγχο και την ιατρική προσέγγιση του αποτελέσματος της εξέτασης.
· Την ύπαρξη ειδικών χώρων για την εκτέλεση των εξετάσεων για τους οποίους έχουν θεσμοθετηθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές και δίδεται ειδική άδεια από το Υπουργείο Υγείας και τον Ιατρικό Σύλλογο.
· Την ύπαρξη απαραίτητου και πιστοποιημένου εργαστηριακού εξοπλισμού οι προδιαγραφές του οποίου είναι επίσης απαιτούμενες για την αδειοδότηση του εργαστηρίου.
· Την ύπαρξη τακτικού (σύμφωνα με τον Ν. 4025/11) εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου των εκτελουμένων εξετάσεων.

2) Αυτά σημαίνουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ιατρική και ηθική δεοντολογία ότι ο ασθενής για τις αιματολογικές του εξετάσεις πρέπει να προσέρχεται σε ένα χώρο που να του παρέχει σωστή προετοιμασία, ασφάλεια προσωπική για την λήψη της εξέτασης, ελεγχόμενη εκτέλεση εξετάσεων από πιστοποιημένα μηχανήματα, ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την εργαστηριακή ιατρική προσέγγιση της διάγνωσης πιθανής παθήσεως .

3) Κατά την εν λόγω δράση σας ποιοι από τους παραπάνω κανόνες τηρήθηκαν; Ουδείς.
Ο έλεγχος της προετοιμασίας των πολιτών, η λήψη του αίματος, η εκτέλεση των εξετάσεων, ο έλεγχος των αποτελεσμάτων και η επίδοση αυτών έγιναν παντελώς παράνομα σε έναν υπαίθριο χώρο, χωρίς καμία επίσημη άδεια, στο κινητό κιόσκι (βανάκι) μιάς εταιρίας που αποκλειστικά εμπορεύεται προϊόντα (μηχανάκια και ταινίες) εξετάσεων που προορίζονται για ατομική χρήση του κατόχου και με την αποκλειστική ευθύνη του για την εκτέλεση.

Και εδώ γεννώνται τα εξής ερωτήματα:
· Ποιος και με ποια δικαιοδοσία, έδωσε την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας (έστω για περιορισμένο χρονικό διάστημα) μίας μη ιατρικής αλλά εμπορικής μονάδας για εκτέλεση ιατρικών πράξεων;
· Ποιος θα έχει την ποινική και αστική ευθύνη εάν συμβεί κάποιο ατύχημα λόγω ελλιπών μέτρων ασφαλείας; Όπως πχ μόλυνση τραύματος, ή μετάδοση νόσου (ηπατίτιδα B,C , AIDS κλπ).
· Ποιος έχει την ευθύνη ελέγχου των ιατρικών αποβλήτων; (βελόνες ταινίες, βαμβάκια κλπ); Αποκομίστηκαν σύμφωνα με τον (αυστηρό) ισχύοντα Νόμο;
· Ποιος έχει την ποινική και αστική ευθύνη της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων στην περίπτωση που προκληθούν επιβλαβείς καταστάσεις σε πολίτες λόγω λανθασμένων αποτελεσμάτων (από κακή προετοιμασία, λήψη και εκτέλεση των εξετάσεων);
· Ποιος υπογράφει τα εν λόγω αποτελέσματα; (διότι δικαίωμα έκδοσης και υπογραφής αποτελεσμάτων έχουν μόνο ιατροί Βιοπαθολόγοι).
· Και έστω μετά την λήψη, με όποιον τρόπο, των όποιων αποτελεσμάτων τι γίνεται ο πιθανός ασθενής; Ποιος τον στέλνει που; Και ποιος τον αναλαμβάνει;

4) Να σας επισημάνουμε εδώ, ότι ο Νόμος για τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, απαγορεύει ρητά την «άσκηση της πλανόδιας ιατρικής».

Κε Δήμαρχε
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή η ενέργεια σαφώς δεν είχε κακή πρόθεση αλλά έγινε λόγω έλλειψης προηγούμενης εμπειρίας, και ελπίζουμε ότι στο μέλλον δεν θα υπάρξουν παρόμοιες καταστάσεις.

Κε Δήμαρχε
Κατά την άποψή μας, σε τέτοιου είδους δράσεις και για την ασφάλεια τόσο των δημοτών σας, όσο και της δική σας, θα προτείναμε την εξής διαδικασία:
· Αποφασίζει η υγειονομική σας επιτροπή ποια δράση θέλει , τι στοιχεία θα περιέχει και ποιούς στόχους θα εξυπηρετήσει.
· Έρχεστε σε επαφή με τις υγειονομικές μονάδες της περιοχής σας προκειμένου να αποφασίσετε εσείς ποια είναι μια ικανοποιητική για όλους, τιμή κόστους μονάδας για την εν λόγω δράση (π.χ. μετά τις συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους υγειονομικούς, συμπεράνατε ότι αυτές οι εξετάσεις ή πράξεις, με αυτό το κόστος θα είναι αποδεκτό απ’ όλους).
· Εγκρίνετε το ανάλογο κονδύλι για τον αριθμό των δημοτών που θέλετε να εξυπηρετήσετε.
· Εκδίδετε και διανέμετε στους δημότες σας ( γενικά ή σε επιλεγμένες ομάδες) ένα «εσωτερικό δημοτικό παραπεμπτικό» που θα περιέχει τα είδη των εξετάσεων ή πράξεων και την τιμή και που θα έχει ισχύ για όσο διάστημα κρίνετε σκόπιμο.
· Ο δημότης, στο διάστημα αυτό και με το παραπεμπτικό αυτό, επιλέγει ελεύθερα το εργαστήριο ή τον γιατρό που εμπιστεύεται (και που φυσικά έχει αποδεχθεί αυτή την συνεργασία) για να εκτελέσει την εντολή.
· Τέλος, μετά την λήξη της δράσης, ο γιατρός προσέρχεται στον Δήμο, προσκομίζει τα παραπεμπτικά που εκτέλεσε και αποζημιώνεται άμεσα.
Αυτού του είδους η διαδικασία εξασφαλίζει ποιότητα, ασφάλεια και διαφάνεια στις ιατρικές πράξεις, ενώ δίνει και την δυνατότητα συνεργασίας με τις υπηρεσίες υγείας του Δήμου, για την διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων με στόχο την πρόληψη και την βελτίωση της υγείας των πολιτών.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                 Η Γ. Γραμματέας

Σπύρος Κραμποβίτης                   Μαρία Καλαμάρη

Πηγή:iRafina.grΕπιστροφή

Αφήστε το σχόλιό σας

Για να μπορείτε να βαθμολογήσετε ή να απαντήσετε σε σχόλια ή να διαγράψετε κάποιο σχόλιό σας: Εγγραφή
Όνομα: